Vastutustundlik laenamine

Vastutustundliku laenamise põhimõte tähendab, et laenutoode peab olema konkreetsele laenusaajale sobiv ning tarbijale tuleb anda informatsioon lähtuvalt tema vajadustest ja võimalustest, mis eeldab laenusaaja krediidivõimelisuse täpsemat hindamist.

Krediidivõimelisuse hindamine vähendab Express Credit AS krediidiriske ja eeldab, et tarbija annab laenu taotlemise protsessis Express Credit AS-le asjakohast, täielikku ja tõest teavet oma finantsiliste võimaluste kohta ning kinnitab oma võimekust teha teadlik ja jätkusuutlik otsus krediidi võtmise kohta.

Vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimiseks kehtestab Express Credit AS sisereeglid mõistliku laenukoormuse arvutamiseks.

Express Credit AS võtab kasutusele piisavad meetmed, et tagada enne laenuotsuse tegemist tarbija mõistliku laenukoormuse arvutamiseks vajaliku ja piisava informatsiooni olemasolu ning säilitada tarbija kohta kogutud andmed.

Express Credit AS on kohustatud välja arvutama tarbija mõistliku laenukoormuse, mille käigus tuleb kindlaks teha kliendi võime teenindada konkreetsest laenulepingust tulenevat kohustust jätkusuutlikul viisil.

Mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning tarbija tausta uurimiseks kasutab Express Credit AS andmekogusid. Tarbija majanduslikku seisu kajastavad andmekogud, mida on võimalik krediidivõimelisuse hindamisel kasutada, on näiteks ametlikud teadaanded, kinnistusraamat, äriregister, maksukohustuslaste register jne. Lisaks võtab Express Credit AS arvesse neid tarbijaga seotud asjaolusid ja teavet, mis on Express Credit AS-le teada lepingueelsete läbirääkimiste perioodil.

Kogutud andmete põhjal teeb Express Credit AS otsuse eelkõige selles osas kas tarbija on võimeline jätkusuutlikult tagastama laenu oma sissetulekute arvelt arvestades juba olemasolevaid tarbija finantskohustusi.

Lisaks lepingueelsele teavitamiskohustusele on Express Credit AS-l kohustus tarbijat lepingueelselt nõustada, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping on kohandatud tema vajadustele ja finantsolukorrale vastavaks.

Express Credit AS jagab oma koduleheküljel informatsiooni pakutavate teenuste kohta, sh tarbijakrediidilepingu üldtingimused ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht. Vabalt kättesaadav informatsioon tagab selle, et tarbija saab koheselt hinnata, kas pakutava tarbijakrediidilepingu tingimused vastavad tema vajadustele ning millised on laenamisega seotud riskid.


Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega.